Wkuno

Hvordan beregne nettverk og broadcast adresse

Hvis du skal sette opp et nettverk, så må du vite hvordan du skal fordele dem. For at dette skal vite nettverk og broadcast-adresser er svært viktig. Så for å vite hvordan du skal beregne nettverk og kringkasting adresser hvis du har IP-adressen og sub-net maske, se nedenfor trinn.

 • 1 trinn
  • 1.1 For classful Network
  • 1.2 For CIDR
 • 2 Eksempler
  • 2.1 For classful Network
  • 2.2 For CIDR
 • 3 tips
 • 4 Relaterte Googles

Trinn

Hvordan beregne nettverk og broadcast adresse. For en classful nettverk totale biter er åtte.
Hvordan beregne nettverk og broadcast adresse. For en classful nettverk totale biter er åtte.

For classful nettverk

 1. 1
  For en classful nettverk totale biter er åtte. Så Totalt bits = T b = 8.
  • Sub-net maske kan være 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254 og 255..
  • Tabellen nedenfor gir deg "Antall biter som brukes for subnetting" (n) til deres tilsvarende subnet mask.
   Subnet mask 0128192224240248252254255
   Antall bits som brukes for subnetting (n) 012345678
  • For subnet mask 255 er standard, så det ikke vil vurdere for subnett maskering.
  • For eksempel: La, IP-adresse = 210.1.1.100 og Sub-net mask = 255.255.255.224
   Totalt bits = T b = 8
   Antall biter som brukes for subnetting = n = 3
   (Som subnet mask = 224 og den tilsvarende "Antall biter som brukes for Subnetting" er tre fra tabellen over)
 2. 2
  Fra forrige trinn, du fikk "antall biter som brukes for subnetting" (n), og du vet det "t b", så du kan få "antall biter igjen for vert" (m) = t b - N som total bits er summering av antall biter som brukes for subnetting og antall bits igjen til verten jeg. e. T b = m + n T b.
  • Antall bits igjen til host = m = T b - n = 8 - 3 = 5
 3. 3
  Nå må du beregne "antall subnett" = 2 n og "verdien av siste bit brukes for subnett maskering" (Δ) = 2 m. Antall host per subnet = 2 m - 2.
  • Antall subnett = 2 n = 2 3 = 8
   Verdien av siste bit brukes for subnett maskering = Δ = 2 m = 2 5 = 32
 4. 4
  Nå kan du finne tidligere beregnet antall subnett ved å skille subnett hver har "verdien av siste bit brukes for subnett maskering" eller δ adresser.
  • De 8 subnett (som beregnet i forrige trinn) er
   210.1.1.0 - 210.1.1.31210.1.1.32 - 210.1.1.63210.1.1.64 - 210.1.1.95210.1.1.96 - 210.1.1.127
   210.1.1.128 - 210.1.1.159210.1.1.160 - 210.1.1.191210.1.1.192 - 210.1.1.223210.1.1.224 - 210.1.1.255
  • Hver av dem har 32 adresser.
 5. 5
  Nå må du finne at din IP-adresse er der subnett, er at subnett første adresse nettverksadresse og siste adresse er broadcast adresse.
  • Her tas IP-adresse er 210.1.1.100. 210.1.1.100 kommer i 210.1.1.96 - 210.1.1.127 subnet (se forrige trinn tabell). Så 210.1.1.96 er nettverksadresse og 210.1.1.127 kringkastes adresse for tatt IP-adressen dvs. 210.1.1.100.

For CIDR

 1. 1
  I CIDR, har du en IP-adresse etterfulgt av litt lengde prefiks adskilt med skråstrek (/). Nå må du konvertere bit-lengde prefiks til quad-punktumdesimalformat representasjon. For å gjøre dette Følg punktene nedenfor.
  1. Skriv den bit-prefikset under format.
   • Hvis det er 27, deretter skrive det som 8 + 8 + 8 + 3.
   • Hvis det er 12, deretter skrive det som 8 + 4 + 0 + 0.
   • Standard er 32, noe som er 8 + 8 + 8 + 8.
  2. Konverter tilsvarende bit i henhold til tabellen under og representerer i quad-punktumdesimalformat.
   Quad-prikkete desimalrepresentasjon 0128192224240248252254255
   Bit-lengde prefiks 012345678
   • La IP-adresse er 170.1.0.0/26. Ved hjelp av tabellen ovenfor, kan du skrive:
    26=8+8+8+2
    255.255.255.192

    Nå er IP-adresse er 170.1.0.0 og subnet mask i quad-punktumdesimalformat er 255.255.255.192.

 2. 2
  Totalt bits = t b = 8.
  • Sub-net maske kan være 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254 og 255..
  • Tabellen nedenfor gir deg "Antall biter som brukes for subnetting" (n) til deres tilsvarende subnet mask.
   Subnet mask 0128192224240248252254255
   Antall bits som brukes for subnetting (n) 012345678
  • For subnet mask 255 er standard, så det ikke vil vurdere for subnett maskering.
  • Fra forrige trinn, du fikk IP-adresse = 170.1.0.0 og Sub-net mask = 255.255.255.192
   Totalt bits = T b = 8
   Antall biter som brukes for subnetting = n = 2
   (Som subnet mask = 192 og den tilsvarende "Antall biter som brukes for Subnetting" er to fra tabellen over)
 3. 3
  Fra forrige trinn, du fikk "antall biter som brukes for subnetting" (n), og du vet det "t b", så du kan få "antall biter igjen for vert" (m) = t b - N som total bits er summering av antall biter som brukes for subnetting og antall bits igjen til verten jeg. e. T b = m + n T b.
  • Antall bits igjen til host = m = T b - n = 8 - 2 = 6
 4. 4
  Nå må du beregne "antall subnett" = 2 n og "verdien av siste bit brukes for subnett maskering" (Δ) = 2 m. Antall host per subnet = 2 m - 2.
  • Antall subnett = 2 n = 2 2 = 4
   Verdien av siste bit brukes for subnett maskering = Δ = 2 m = 2 6 = 64
 5. 5
  Nå kan du finne tidligere beregnet antall subnett ved å skille subnett hver har "verdien av siste bit brukes for subnett maskering" eller δ adresser.
  • De fire subnett (som beregnet i forrige trinn) er
   170.1.0.0 - 170.1.0.63170.1.0.64 - 170.1.0.127
   170.1.0.128 - 170.1.0.191170.1.0.192 - 170.1.0.255
  • Hver av dem har 64 adresser.
 6. 6
  Nå må du finne at din IP-adresse er der subnett, er at subnett første adresse nettverksadresse og siste adresse er broadcast adresse.
  • Her tas IP-adresse er 170.1.0.0. 170.1.0.0 kommer i 170.1.0.0 - 170.1.0.63 subnet (se forrige trinn tabell). Så 170.1.0.0 er nettverksadresse og 170.1.0.63 kringkastes adresse for tatt IP-adressen dvs. 170.1.0.0.

Eksempler

For classful nettverk

 • IP-adresse = 100.5.150.34 og subnet mask = 255.255.240.0
  Totalt bits = T b = 8
  Subnet mask 0128192224240248252254255
  Antall bits som brukes for subnetting (n) 012345678

  Antall biter som brukes for subnetting for nettverksmaske 240 = n 1 = 4
  Antall biter som brukes for subnetting for subnet mask 0 = n 2 = 0
  Antall bits igjen til verten for nettverksmaske 240 = m 1 = T b - n 1 = 8-4 = 4
  Antall bits igjen til verten for subnet mask 0 = m 2 = T b - n 2 = 8-0 = 8
  Antall subnett for subnet mask 240 = 2 n 1 = 2 4 = 16
  Antall subnett for subnet mask 0 = 2 n 2 = 2 0 = 1
  Verdien av siste bit brukes for subnett maskering for subnet mask 240 = Δ 1 = 2 m 1 = 2 4 = 16
  Verdien av siste bit brukes for subnett maskering for subnet mask 0 = Δ 2 = 2 m 2 = 2 8 = 256
  For subnet mask 240, vil adresser skilles med 16 og for subnet mask 0, vil det være 256. Ved hjelp av Δ 1 og Δ 2 verdi, er de 16 subnett gitt nedenfor

  100.5.0.0 - 100.5.15.255100.5.16.0 - 100.5.31.255100.5.32.0 - 100.5.47.255100.5.48.0 - 100.5.63.255
  100.5.64.0 - 100.5.79.255100.5.80.0 - 100.5.95.255100.5.96.0 - 100.5.111.255100.5.112.0 - 100.5.127.255
  100.5.128.0 - 100.5.143.255100.5.144.0 - 100.5.159.255100.5.160.0 - 100.5.175.255100.5.176.0 - 100.5.191.255
  100.5.192.0 - 100.5.207.255100.5.208.0 - 100.5.223.255100.5.224.0 - 100.5.239.255100.5.240.0 - 100.5.255.255

  IP-adresse 100.5.150.34 kommer i 100.5.144.0 - 100.5.159.255 og dermed 100.5.144.0 er nettverket adresse og 100.5.159.255 er broadcast adressen.

For CIDR

 • IP-adresse i CIDR = 200.222.5.100 / 9
  9=8+1+0+0
  255.128.0.0

  IP-adresse = 200.222.5.100 og nettverksmaske = 255.128.0.0
  Totalt bits = T b = 8

  Subnet mask 0128192224240248252254255
  Antall bits som brukes for subnetting (n) 012345678

  Antall biter som brukes for subnetting for nettverksmaske 128 = n 1 = 1
  Antall biter som brukes for subnetting for subnet mask 0 = 2 = 3 = 0
  Antall bits igjen til verten for nettverksmaske 128 = m 1 = T b - n 1 = 8 - 1 = 7
  Antall bits igjen til verten for subnet mask 0 = m 2 = m 3 = T b - n 2 = T b - 3 = 8-0 = 8
  Antall subnett for subnet mask 128 = 2 n 1 = 2 1 = 2
  Antall subnett for subnet mask 0 = 2 n 2 = 2 3 = 2 0 = 1
  Verdien av siste bit brukes for subnett maskering for subnet mask 128 = Δ 1 = 2 m 1 = 2 7 = 128
  Antall host per subnet = 2 m 1 - 2 = 7-2 februar = 126
  Verdien av siste bit brukes for subnett maskering for subnet mask 0 = Δ 2 = Δ 3 = 2 m 2 = 2 m 3 = 2 8 = 256
  Antall host per subnet for subnet mask 0 = 2 m 2 - 2 = 2 m 3 - 2 = 8-2 februar = 254
  For subnet mask 128, vil adresser skilles med 128 og for subnet mask 0, vil det være 256. Ved hjelp av en Δ, Δ 2 og Δ 3 verdi, er de to subnett gitt nedenfor

  200.0.0.0 - 200.127.255.255200.128.0.0 - 200.255.255.255

  IP-adressen 200.222.5.100 kommer i 200.128.0.0 - 200.255.255.255 og dermed 200.128.0.0 er nettverket adresse og 200.255.255.255 er broadcast adressen.

Tips

 • I CIDR, like etter at du har konvertert bit-lengde prefiks til quad-punktumdesimalformat, kan du følge samme prosedyre som for classful nettverk.
 • Denne metoden er kun for IPv4, ikke gjeldende for IPv6.